|
|
|
|
|
|
|
|
NGÀNH NGHỀ CHÍNH
TIN TỨC MỚI
 
site stats
 
 
Out Film, Xuất kẽm CTP
Out Film, Xuất kẽm CTP
 
 
Outfilm, xuất kẽm CTP
Outfilm, xuất kẽm CTP
 
 

 1
 
HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU
 
 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Phòng Kinh Doanh:
(043).624.9392 (202-201)

0903282552

Phòng Kế toán:
(043).624.9391  (401-402)

Phòng thiết kế - Chế bản:
(043).624.9391- (043).6249392

Phòng Sản xuất:
(043).624.9391-(301)

 
BẢN ĐỒ TỚI CÔNG TY